Home > Experimentos > Levitador electromagnético
< Volver

Experimentos > Levitador electromagnético

Categorías: Electromagnetismo
Palabras clave: Bobina, Campo magnético, Corrientes inducidas, Foucault, Fuerza, Inducción, Joule, Magnetismo